Recent Posts

Recent Comments

  Archives

  Categories

  Виготовлення деталей на токарних верстатах

  Виготовлення деталей на токарних верстатах

  Токарна обробка є найбільш розповсюдженим методом обробки різанням і використовується при виготовленні деталей типу тіл обертання ( валів, дисків, осей, пальців. цапф, фланців, кілець, втулок, гайок, болтів, муфт, цанг, конусів і т.д. В машинобудуванні більшість деталей одержують закінчені форми і розміри в результаті механічної обробки заготовки різанням.
  Для роботи на токарних верстатах використовують різноманітний ріжучий інструмент: різці, свердла, зенкери, райбери, мітчики, плашки, фасонний інструмент.
  Ріжучі інструменти виготовляють повністю або частково з інструментальних сталей або твердих сплавів. Інструментальні сталі розділяються на вуглецеві ( У9-У12), леговані ( Х, ХС та ін. ) та швидкорізальні (Р9-Р18,Р6М5 та ін. ).
  Теплова стійкість легованих інструментальних сталей 350о – 400о С , тому допустимі швидкості різання для інструменту з цих сталей в 1,2 – 1,5 рази вищі, ніж для інструмента з вуглецевої інструментальної сталі. Швидкорізальні сталі використовують для виготовлення різних інструментів, але найчастіше виготовляють свердла, зенкера, мітчики, різці різних типів, фрези.
  Тверді сплави поділяються на металокерамічні та мінералокерамічні і виготовляються у вигляді пластин різної форми. Інструменти, що комплектуються пластинами з твердих сплавів, дозволяють використовувати більш високі швидкості різання в порівнянні з інструментами із швидкорізальних сталей, забезпечуючи при цьому високу чистоту поверхні, що обробляється.
  Верстати токарної групи є найбільш розповсюдженими в машинобудуванні і металообробці. В цю групу входять токарно-гвинтонарізні, токарно-револьверні,токарно-карусельні верстати , токарні автомати і напівавтомати.
  Токарно-гвинтонарізні верстати призначені для механічної обробки, включаючи нарізання різьб різцями для окремих деталей і малих груп деталей.
  Токарно-револьверні верстати використовують для обробки малих і великих груп деталей складної форми з прутка чи штучних заготовок, що потребують використання великої кількості інструменту.
  Токарно-карусельні верстати застосовують для виготовлення деталей,в яких діаметр набагато більший за їх довжину. В цих верстатах заготовка закріплюється на планшайбі з вертикальною віссю обертання.
  На нашому виробництві базовою моделлю токарно-гвинторізного верстата є верстат 16К 20. Найбільший діаметр обробки:
  над станиною – 400 мм,
  над поперечним супортом – 200 мм,
  найбільший діаметр обробки прутка – 50 мм,
  крок нарізання різьби метричної – 0,5 – 112 мм,
  дюймової (число ниток на 1 дюйм) – 0,5 – 56